De beste plek voor de beste Gamez

Vliegtuig Landing

↑ Vliegtuig omhoog

↓Vliegtuig omlaag

←Zachter

→Harder

Easy-makkelijk met weinig punten

Hard-Moeilijk met veel punten

des te eerder je op de landingsbaan komt